KRÉMY PRO

ALBÍNY

 
 
 
 
 
 
 
 

Vojta Kundrát

Vojta vystudoval materialovou chemii na Masarykově univerzitě v Brně, nyní pokračuje doktorátem. Je autorem několika patentů. Vojta je nadšenec do Afriky a chemie. Jeho hlavní působení je v Tanzánii, kde podporuje stavbu střední školy a zároveň testuje nové technologie přípravy pitné vody. V projektu pomoci lidem s albinismem působí jako praktický velkoobjemový chemik, který zajišťuje vybudování krémové manufaktury v místě.

 

VojtechKundrat@seznam.cz

Kwame Andrews Daklo

Kwame je ghanský albínský sociální pracovník. Vystudoval pedagogiku, nyní působí jako kontaktní osoba v místní pobočce organizace Engage Now Africa, která bude výrobu krémů v místě zaštiťovat. Kwame se věnuje zejména vyhledávání a přímé pomoci lidem s albinismem, poradenství i osvětové činnosti. V procesu výroby krémů bude mít na starosti zejména její koordinaci a distribuci krémů mezi potřebné napříč Ghanou.

 

info@albinismghana.org

Lukáš Houdek

Lukáš vystudoval romistiku na FFUK v Praze. Je koordinátorem vládní kampaně HateFree Culture, která se kromě reagování na nenávistné projevy zaměřuje také na komunikaci a propagaci dobrých praxí a inspirací. Aktivně se věnuje také umělecké tvorbě, ve které se zabývá především tématy identity, násilí a nenávisti nebo bezpráví.

V roce 2018 odjel do Ghany, kde se věnoval sbírání výpovědí lidí s albinismem. Ty postupně vycházejí na serveru HateFree.cz. Aktuálně o jejich situaci připravuje celovečerní dokument pro Český rozhlas. V projektu výroby krémů pro lidi s albinismem má na starosti koordinaci celého procesu.

 

www.houdeklukas.com

foto@lukashoudek.cz

+420 604 463 676

LIDÉ

Andrea Hároniková

Andrea vystudovala Potravinářskou chemii a biotechnologii na Fakultě chemické VUT v Brně. Po skončení doktorátu pokračuje v akademické sféře. Věnuje se především biotechnologické produkci různých mikrobiálních látek využívaných v potravinářství, farmacii nebo kosmetice. Na fakultě vyučovala kosmetickou chemii, nyní vede vědecko-zájmové kosmetické kurzy pro středoškoláky ve spolupráci s JCMM. Mimoto propadla samostudiu fyziologie a patofyziologie člověka, kde poznatky využívá v přednáškách ve výživě pro výuku „svých“ studentů a taky v mimoškolních přednáškách pro širokou veřejnost. V projektu pomoci lidem s albinismem se věnuje samotné receptuře ochranného krému. 

andrea.haronikova@gmail.com

Rejoice Ziwu

Sylvia Mawusa Ansah

Rejoice je ghanská albínská aktivistka. Vystudovala magisterský program veřejného zdravotnictví na Ensign College of Public Health v Accře a bakalářský program psychologie na University of Ghana. Povoláním je zdravotní sestra a asistentka koordinátora v programu na pomoc lidem s albinismem v organizaci Engage Now Africa. V projektu na výrobu krémů bude mít na starosti jejich výrobu a distribuci mezi potřebné.

 

Sylvia vystudovala marketing a sociální výzkum. Ve své diplomové práci se věnovala stigmatizaci a mýtům, které ovlivňují život lidí s albinismem v Ghaně. Je regionální koordinátorkou programu pro lidi s albinismem v organizaci Engage Now Africa. V projektu výroby krémů bude mít na starosti její koordinaci a logistiku.

 

Francis Yaw Ansah

Francis vystudoval práva a bankovnictví. Aktuálně dokončuje svůj magisterský titul z práv Na University of London. Je ředitelem osvětových a vzdělávacích programů v organizaci Engage Now Africa v Ghaně. V projektu výroby krémů bude mít na starosti koordinaci celého procesu a komunikaci s úřady.

 

Radek Miřácký

Radek absovoval bakalářský program Studium humanitní vzdělanosti. Pracoval v nadaci Open Society Fund, která ho nasměrovala směrem k neziskové sféře a pohybuje se v ní pracovně i ve volném čase. Pracuje pro Radio Free Europe/Radio Liberty a jako dobrovolník působí ve spolku Prague Pride a Společnosti pro queer paměť. Rád podporuje smysluplné projekty, které mají velký dopad na marginalizované skupiny. V projektu výroby krémů pro lidi s albinismem má na starosti hit-hitovou kampaň. 

This website is created and hosted by Website.com's Site Builder.