KRÉMY PRO

ALBÍNY

1 - Kmen Samburu
1 - Kmen Samburu
2 - Kmen Samburu
2 - Kmen Samburu
3 - Kmen Gabra
3 - Kmen Gabra
4 - Kmen El Molo
4 - Kmen El Molo
5 - Kmen Samburu
5 - Kmen Samburu
6 - Kmen El Molo
6 - Kmen El Molo
7 - Kmen Gabra
7 - Kmen Gabra
8 - Kmen Gabra
8 - Kmen Gabra
9 - Kmen El Molo
9 - Kmen El Molo
10 - Kmen Turkana
10 - Kmen Turkana
11 - Kmen Gabra
11 - Kmen Gabra
12 - Kmen Gabra
12 - Kmen Gabra

Dokumentární fotografie keňských kmenů Samburu, Gabra, Turkana a El Molo ze středu a severu země. Lukáš Houdek je pořídil na kinofilm v roce 2008 a byly několikrát vystaveny pod názvem Kořeny / ROOTS. 

Fotografie je v rámci odměn získat v následujících variantách:

- autorem signovaná fotografie dle výběru, rozměr 30 x 45 cm - fotopapír (1.500 Kč)

- autorem signovaná fotografie dle výběru, rozměr 40 x 60 cm - fotopapír nebo forex deska k zavěšení (3.500 Kč)

- autorem signovaná fotografie dle výběru, rozměr 60 x 90 cm - fotopapír nebo forex deska k zavěšení (6.000 Kč)

FOTOGRAFIE KEŇSKÝCH HMENŮ OD L. H.

This website is created and hosted by Website.com's Site Builder.